ODG представя AR смарт-очила, оптимизирани за опасни зони в индустрията